Cơ bản về lốp xe

Tư vấn hỗ trợ

Lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường. Chạy và dừng – hai quá trình thiết yếu – phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng bám của lốp đối với bề mặt đường. Lốp xe là một trong những thành phần quan trọng nhất bảo đảm cho sự vận hành an toàn. Do vậy, đầu tiên bạn cần tìm hiểu những thông tin cơ bản về lốp xe ô tô. 

Cơ bản về lốp xe

Go to top