Lốp xe du lịch

Lốp xe du lịch

N'PRIZ AH6TX

Hiệu năng cao | An toàn

Xem chi tiết
 
 8  Hiệu suất đường khô
   
 7 Hiệu suất đường trơn
 
 8 Tiết kiệm nhiên liệu
 
 7 Giảm tiếng ồn
 
10 Chống/chịu mài mòn
 
 6 Xử lý đường tuyết

Bảo hành

Loại lốp N'PRIZ AH6TX có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe du lịch

CP621

Hiệu năng cao | Đường trường

Xem chi tiết
 
 6  Hiệu suất đường khô
   
 7 Hiệu suất đường trơn
 
 6 Lực cản lăn
 
 6 Độ êm
 
 8 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Hyundai Kia Chevrolet

Bảo hành

Loại lốp CP621 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe du lịch

N'BLUE HD

Hiệu năng cao | Tiết kiệm nhiên liệu

Xem chi tiết
 
 8  Hiệu suất đường khô
   
 8  Hiệu suất đường ướt
 
 8  Giảm lực cản lăn
 
 7  Giảm tiếng ồn
 
 6  Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Kia Volkswagen SEAT Renault Skoda

Bảo hành

Loại lốp N'BLUE HD có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A

Bảo hành rủi ro trên đường: N/A

Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe du lịch

N’Priz AH7

Hiệu năng cao | Đường trường

Xem chi tiết
 
 6  Hiệu suất đường khô
   
 6 Hiệu suất đường trơn
 
 6 Tiết kiệm nhiên liệu
 
 8 Độ êm
 
10 Chống/chịu mài mòn
 
 6 Xử lý đường tuyết

Bảo hành

Loại lốp N’Priz AH7 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe du lịch

N’PRIZ SH9I

Hiệu năng cao | An toàn

Xem chi tiết
 
 6  Hiệu suất đường khô
   
 7 Hiệu suất đường trơn
 
 9 Độ bền
 
 7 Độ êm
 
 7 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Hyundai

Bảo hành

Loại lốp N’PRIZ SH9I có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

BẠN CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ TÌM RA LỐP XE HOÀN HẢO CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN?

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của bạn

Gọi 1900 55 88 77
Go to top