Lốp xe địa hình/Tải nhẹ

Lốp xe địa hình/Tải nhẹ

ROADIAN MTX

Hiệu năng cao | Địa hình đất bùn

Xem chi tiết

Bảo hành

Loại lốp ROADIAN MTX có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe địa hình/Tải nhẹ

CP321

Hiệu năng cao | SUV/Tải nhẹ

Xem chi tiết
 
 7  Hiệu suất đường khô
   
 8 Hiệu suất đường trơn
 
 8 Lực cản lăn
 
 6 Độ êm
 
 6 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Hyundai Chevrolet

Bảo hành

Loại lốp CP321 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

Lốp xe địa hình/Tải nhẹ

ROADIAN CT8

Địa hình đường cao tốc | SUV/LTR

Xem chi tiết
 
 6 Hiệu suất đường khô
   
 8 Hiệu suất đường ướt
 
 6 Giảm lực cản lăn
 
 7 Độ êm
 
 8 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Hyundai Fiat Iveco

Bảo hành

Loại lốp ROADIAN CT8 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A

Bảo hành rủi ro trên đường: N/A

Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết
 
 9  Hiệu năng phanh
   
 7 Độ êm
 
 8 Tiết kiệm nhiên liệu
 
 9 Hiệu suất Off-road
 
 8 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: RAM

Bảo hành

Loại lốp ROADIAN AT Pro RA8 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A

Bảo hành rủi ro trên đường: N/A

Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết
 
 7 Hiệu năng phanh
   
 7 Độ êm
 
 7 Tiết kiệm nhiên liệu
 
 7 Khả năng điều khiển
 
 7 Chống/chịu mài mòn

Lốp theo xe: Hyundai Chevrolet Ssangyong

Bảo hành

Loại lốp CP521 có những thông số sau:

Bảo hành quãng đường đi: N/A
Bảo hành rủi ro trên đường: N/A
Hỗ trợ bên lề đường: N/A

Xem chi tiết

NEED HELP FINDING THE PERFECT TIRES FOR YOUR VEHICLE?

We are here all day, every day to answer your questions.

Call 1900 55 88 77
Go to top