TST có làm đầy đủ các thủ tục hải quan khi xuất hàng vào các khu công nghiệp chế xuất không?

Bởi Lốp Nexen
Đã đăng: 10:38:49 10-12-2015   |   Cập nhật: 4 năm trước

TST sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa về dịch vụ chăm sóc khách hàng trong đó có làm các thủ tục hải quan khi xuất hàng vào các khu công nghiệp chế xuất

là những công ty thương mại, TST có những chính sách bán hàng riêng.

Go to top