Passenger

N'Priz AH5

Standard Touring All Season

The N'Priz AH5 has four wide longitudinal grooves that improve drainage performance; a rigid shoulder block design to enhance cornering, handling and a quiet comfortable ride; and a dual kerf design to enhance block stiffness and mileage.

S, T, H and V Speed Rated

UTQG 460 A A

Original Equipment: Hyundai Kia Chevrolet

Performance Ratings

 
 7  Braking
   
 8 Comfort
 
 6 Fuel Efficiency
 
 7 Handling
 
 7 Wear Life

Warranty

The N'Priz AH5 comes with the following

UNDER CONSTRUCTION

Features & benefits

Traction

Dual kerf design – Enhanced block stiffness & mileage

Handling

Rigid shoulder block – Enhanced cornering & handling

Ride comfort

Rigid shoulder block – Quiet & comfortable ride

Wet performance

4 wide longitudinal grooves – Improved drainage performance

Sizes & Specifications Resource: N'Priz AH5 Specs Sheet

SAP CODEProductWidthRatioRim
12559NX
N PRIZ AH5
1656014
12561NX
N PRIZ AH5
1856014
12567NX
N PRIZ AH5
1856514
12557NX
N PRIZ AH5
1755015
12558NX
N PRIZ AH5
1955515
12558NXUAN PRIZ AH51955515
12568NXN PRIZ AH52056515
14300NXN PRIZ AH51956515
14301NXN PRIZ AH52055516
14657NXN PRIZ AH52156016
14653NXN PRIZ AH52255017

>> Technical Data can be changed without futher notice.

BẠN CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ TÌM RA LỐP XE HOÀN HẢO CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN?

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của bạn

Gọi 1900 55 88 77
Go to top