SOLIDPRO
SOLID RESILIENT TIRES


The most advanced solid tire, SOLIDPRO

More powerful performance and stability.
Multi pattern design enables to perform various function.
Experience the premium solid tire.

•  Pattern  Traction, Smooth •  Eco Friendly EU REACH
•  Compound BLK, Non-marking •  Easy Mounting Easy Fit (Click)
•  Made in Korea •  3 Layer 

TECHNICAL DATA

BẠN CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ TÌM RA LỐP XE HOÀN HẢO CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN?

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của bạn

Gọi 1900 55 88 77
Go to top