NEXEN POB
SOLID PRESS-ON TIRES


From small forklift to special usage application, NEXEN POB

Press-on band tire (Cushion tire) is mainly mounted to small & electric forklift.

And, it also provides varius sizes for from caster to special usage application such as passenger bording bridge.

•  Pattern  Traction, Smooth      
•  Eco Friendly EU REACH
•  Compound BLK, Non-marking  
•  Made in Korea

TECHNICAL DATA

BẠN CẦN TRỢ GIÚP ĐỂ TÌM RA LỐP XE HOÀN HẢO CHO PHƯƠNG TIỆN CỦA BẠN?

Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận và trả lời mọi câu hỏi của bạn

Gọi 1900 55 88 77
Go to top