Điều khoản sử dụng

Khách truy cập trang web này bị ràng buộc theo các điều khoản và điều kiện sau đây, vì thế trước khi tiếp tục, xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau:

Miễn trừ trách nhiệm

Trong website này, thỉnh thoảng chúng tôi có thể sử dụng từ "Nexen", "Tập đoàn", "công ty" hoặc "chúng tôi", "chúng ta" khi nhắc đến Nexen Tire nói chung.

Trang web này có thể chứa các đường dẫn đến các trang web bên ngoài. Khi bạn theo các đường dẫn đó, website bên ngoài có thể xuất hiện toàn màn hình (trong trường hợp đó, bạn sử dụng phím "back" để trở lại trang web này) hoặc trong một số trường hợp nó có thể xuất hiện bên trong khung của trang web này (trong trường hợp đó, bạn có thể trở lại trang web này bằng cách sử dụng các phím chỉ hướng bên trong khung). Các đường dẫn này được cung cấp để giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng tìm ra các trang web liên quan, các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà bạn quan tâm. Bạn có trách nhiệm quyết định xem các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung ứng qua các website này có phù hợp với mục đích sử dụng của bạn không.

Mọi thông tin hoặc tư vấn trong website này chỉ nhằm mang tính tổng quát và bạn không nên dựa vào các thông tin đó khi ra quyết định. Nexen cố gắng bảo đảm rằng các thông tin trên website đều đúng vào thời điểm đăng trên website nhưng không cam đoan về tính chính xác của những thông tin đó. Nexen không chịu trách nhiệm về mọi hành động của bạn có thể thực hiện dựa trên thông tin hoặc tư vấn đó hoặc những mất mát hay thiệt hại mà bạn gánh chịu do thực hiện hành động đó.

Các Điều khoản và Điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Nexen hoặc được chủ nhân tài liệu cho phép Nexen sử dụng tài liệu đó.

Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu "Nexen" và biểu tượng Nexen. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc Nexen Tire Vietnam.

Bạn có thể truy cập bất cứ phần nào trên web; in một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện

Tùy theo thời điểm, Nexen có thể thay đổi các quy định về điều khoản, điều kiện và phần Miễn trừ trách nhiệm nêu trên. Khi duyệt trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn bị ràng buộc theo các quy định về điều khoản, điều kiện và miễn trừ trách nhiệm hiện hành, vì vậy, bạn nên kiểm tra lại các quy định đó mỗi lần đến thăm lại trang web.

Thay đổi hoạt động của trang web

Nexen có thể thay đổi định dạng và nội dung của trang web này bất cứ thời điểm nào.

Nexen có thể dừng hoạt động của trang web này vì công tác hỗ trợ, bảo trì, để cập nhật nội dung hay vì lý do nào khác.

Nexen bảo lưu quyền đình chỉ truy cập vào trang web này vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Bảo vệ Dữ liệu (Vui lòng đọc kỹ phần này trước khi tiếp tục)

Khi bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó phù hợp theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Thủ tục Than phiền

Nếu bạn có thắc mắc hoặc than phiền về trang web này, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Go to top